ملايرپرس | malayerpress.comدر تاریخ ملایر
كد مطلب : 9

 انتصاب خليل خيرابي كه بعداً نام خود را به اسعد رزم‌آرا تبديل نموده از طرف حزب ايران نوين به نمايندگي مجلس شوراي ملي به نام اهالي ملاير ننگي غير قابل تحمل است. سوابق طفوليت اين شخص معروف‌الحال از بدنامي، رسوايي، كبوتربازي، قاچاق‌فروشي‌هاي مهم … شروع و به دزدي مال و ناموس مردم، متلاشي نمودن چند خانواده به علت تجاوز به ناموس آنان و اجاره نموده عوارض شهرداري و اخذ آن از مردم بي‌گناه شهر و عدم استرداد به شهرداري ( به عنوان اينكه شهرداري حق نداشته عوارض را اجاره بدهد) و جمع‌آوري ميليونها ريال ثروت از راه حرام و نامشروع و كلاشي‌هاي بارز و مبرهن به نام روزنامه به اصطلاح مرد مبارز كه به طور رايگان هم خواننده ندارد و فقط وسيله كلاشيِ مدير است، خاتمه يافته است. اهالي شهر ملاير اين شخص بدنام و فاسدالاخلاق را حتي براي باربري و عملگي نمي‌پذيرند چه رسد به اينكه نام نمايندگي مجلس آنها به او داده شود در شهر ملاير احدي نيست كه از سوابق بد و مفتضح او اطلاع نداشته باشد واز دولت و شخص شاهنشاه تقاضاي رسيدگي به سوابق او را داريم و روز اول مهر ماه مردم نجيب اين شهر به اين مناسبت تعطيل خواهند نمود هر يك از وكلاي مجلس شوراي ملي كه اين سوابق را بداند و به اعتبار نامه او رأي موافق بدهد به كلام‌الله مجيد و شاهنشاه خيانت ورزيده و بر شدت عصبانيت مردم غيور و شرافتمند ملاير افزوده است اميدوار هستيم اين تقاضا مورد رسيدگي واقع گردد.

از طرف جمعيت‌ ملايري‌ها ـ مصطفي ملكوتي

 (به نقل از سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی)

 

سند نامه

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :