ملايرپرس | malayerpress.comگودرزی از افتخارات ورزش ملایر است
كد مطلب : 4696

به گزارش ملایر پرس به نقل از ایرنا،ˈمسعود مصطفی جوکارˈ افزود: هیات دولت دهم مصوب کرد که به تمام قهرمانان ورزشی در رشته های مختلف برای یک بار در طول فعالیت ورزشی شان یک مجوز واردات خودرو خارج از مشمول مقررات فنی، اعطا می شود اما برای تحقق این مصوبه با مشکل گمرک مواجه شده ایم.

وی اضافه کرد: تمام کارهای اداری پیرامون تشکیل پرونده جهت واردات یک دستگاه خودرو را انجام داده ام و فقط نیاز به صدور مجوز گمرک هست که انتظار داریم ˈمحمود گودرزیˈ وزیر ورزش و جوانان این مشکل را برطرف کند.

این قهرمان ملایری در ادامه انتخاب گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان را مایه افتخار مردم شهرستان ملایر برشمرد و افزود: ملایر همواره در ورزش چهره های ماندگار را در کشور کرده است و گودرزی هم از افتخارات ورزش این شهرستان است.

وی اظهار داشت: گودرزی از دانش و سوابق ارزنده مدیریتی برخوردار است و با شناخت دقیق از جزییات ورزش کشور می تواند برنامه راهبردی را در سیستم ورزشی اجرایی کند.

وی با تاکید براینکه کشتی به عنوان ورزش اول کشور در کسب مدال های مهم جهانی و المپیک نیازمند حمایت بیشتری است، گفت: انتظار داریم وزیر ورزش و جوانان نگاه ویژه به این ورزش مدال آور داشته باشد.

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :