ملايرپرس | malayerpress.comسروده جديد مصطفي پوركريمي
كد مطلب : 5294

قاسم سلیمانی

می بَـرَد مرا گاهی تا تهِ پریشانی

امتدادِ مرموز ِ سايه های ويرانی

در غروبِ دلگیرِ جمعه های پی در پی

می کُشَد مرا آخر انتظار ِ طولانی

روی بـوم ِ رؤیایـم می کِشَد کسی امّا

شادی نگاهم را در هوای بارانی

مثل این که می خواند شعر ِ زندگانی را

خانه های دلتنگِ کوچه های افغانی

دامن ِ مهاجم را شعله شعله می گیرد

آتش ِ فلسطین و شورش ِ خیابانی

می رسد به وجدان ها آیه های بیداری

از مسیر شب های سرزمین سفیانی

ازشلمچه تا لبنان لحظه لحظه می پیچد

صولتِ مزامیرِ قاسم سلیمانی

آخر ِ همیـن راهست انتهای تاریکی

می رسد به فروردین این شبِ زمستانی

آخرُالزّمان یعنی یک غـزل پُر ازعاشق

بـا ردیفِ زیبای بچّه های ایرانی

آخرالزّمان یعنی کودتای بیداری

آخرالزّمان یعنی فرصت ِ رجزخوانی

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :