ملايرپرس | malayerpress.comسروده شاعر ملايري در رساي سردار همداني
كد مطلب : 5549

رزمنده صاحب الزماني سردار      سرخط خبرهاي جهاني سردار

از سيصدو سيزده نفر فرمانده     تو اهل ديار همداني سردار

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :